VYŽIVOVACÍ POVINNOST CZ

Co jste Vy, byli jsme i my.

Povinnost podle nálady soudce

Již v roce 2004 se Česká televize ve svém pořadu Za zdí zabývala otázkou rozvedených rodičů. V rámci pořadu byl dán prostor jak matce, tak i otci dětí, aby se k celému problému vyjádřili,  každý z úhlu svého pohledu. Následně pak ve studiu proběhla diskuze, které se zúčastnil předseda Soudcovské unie Mgr. Jirsa, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Tominová Marksová a JUDr. Voženílek, z Českého svazu mužů. Z celého pořadu pak vyplynul závěr, který byl prezentován na i na internetových stránkách ČT.  

Toto je původní adresa stránky. 

http://www.czech-tv.cz/program/detail.php?idp=1167776705&day=1102546800&time=04:00&ch=1&did=888&textid=10

 

Z pochopitelných důvodů dnes již tato stránka neexistuje a budete přesměrováni na tuto adresu.

 

http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=1167776705&day=1102546800&time=04:00&ch=1&did=888&textid=10

Ukázky z pořadu Za zdí ze dne 12. prosince 2004

Internetové stránky jdou velmi snadno předělat, ale již odvysílané pořady už změnit nelze. 

 

Jak to vidí matka Ing. Tichánková

 

http://members6.freewebs.com/player.swf?file=30516355&pv=1.0&page=http%3A//www.freewebs.com/pleasehelptoallofus/povinnostpodlenlady.htm&r=0.5710754776025051&ext=.flv 

 

 

Jak to vidí otec Ing. Tichánek

 http://members6.freewebs.com/player.swf?file=30527021&pv=1.0&page=http%3A//www.freewebs.com/pleasehelptoallofus/povinnostpodlenlady.htm&r=0.6695319777741938&ext=.flv

 

Jak to vidí veřejnost a OSPOD

 

http://members6.freewebs.com/player.swf?file=30537090&pv=1.0&page=http%3A//www.freewebs.com/pleasehelptoallofus/povinnostpodlenlady.htm&r=0.8100666172561508&ext=.flv

 

Debata ve studiu

 

http://members6.freewebs.com/player.swf?file=30642408&pv=1.0&page=http%3A//www.freewebs.com/pleasehelptoallofus/povinnostpodlenlady.htm&r=0.4685388732275613&ext=.flv 

 

Závěr

 

http://members6.freewebs.com/player.swf?file=30693097&pv=1.0&page=http%3A//www.freewebs.com/pleasehelptoallofus/povinnostpodlenlady.htm&r=0.9309321514229188&ext=.flv 

 

 

Internetový archiv pořadů ČT byl vytvářen až od roku 2005. Kopii celého pořadu na DVD je však možné získat na oddělení produkčních služeb ČT (archiv Praha). Přepis pořadu na DVD stojí 1 200,- Kč.   

Diskriminace otců

Na pozměněné internetové adrese k tomuto pořadu však ještě dnes najdete docela zajímavé články. V rubrice Modrá poradna je jeden obzvláště povedený.  

 

1.11.2004
Diskriminace otců

Jaká je situace rozvedených otců?

Dítě je svěřeno matce zhruba v devadesáti procentech případů, otci v osmi procentech. Do společné či střídavé péče ve dvou procentech a to přesto, že dítě má podle Úmluvy o právech dítěte právo na výchovu obou rodičů.

Matky mívají problémy vymoci od otců výživné, otcové zase nemohou vídat potomky. Zatímco neplacení výživného je trestný čin a nespolehlivý muž v mnoha případech skončí ve vězení, otcové se možnosti vídat potomky často nedovolají.

Vláda odsouhlasila v loňském listopadu speciální kurzy pro soudce, kde by se na modelových případech naučili, jak rozhodovat o úpravě styku rozvedených rodičů s dítětem.

Praxe směřuje k tomu, že otcové budou více zapojeni do běžné péče o dítě ve všední dny, a to třeba i v době nemoci. Pokud má soud kladně rozhodnout o střídavé péči, zkoumá, zda i otec dokáže dítěti uvařit, vyprat, nebo si to dokáže nějakým způsobem zajistit.

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=1167776705&day=1102546800&time=04:00&ch=1&deid=888&textid=44